Permatang Berangan

Kemudahan 

Unit 

SEKOLAH MENENGAH  

1  

SEKOLAH RENDAH  

5  

S R J K CINA  

1  

S R J K TAMIL  

1  

MASJID  

3  

DEWAN ORANG RAMAI  

25