Charter : Division of Management Services

1.

PENTADBIRAN AM

1.1

Surat-surat yang diterima akan dibuka dan diserahkan kepada Pegawai Daerah pada hari yang sama.

1.2

Semua pertanyaan/aduan /teguran audit akan dijawab dalam masa 2 (dua)  minggu.

1.3

Akaun penerimaan aduan awam sama ada secara lisan/bertulis akan dilhantar dalam tempoh 1 (satu) hari bekerja selepas aduan diterima.

1.4

Kerja-kerja membersih pejabat dan kawasannya akan dilakukan setiap hari bekerja.

1.5

Stok "stationery" diperiksa pada hari Jumaat untuk menentukan setiap kualiti mencukupi.

1.6

Setiap kenderaan pejabat di servis mengikut jadual servis kenderaan.

1.7

Bantuan/perkhidmatan nasihat kepada orang awam dalam kes-kes tertentu diselesaikan serta merta.

2.

 

PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

 

2.1

 

 

Semua baucer tuntutan dan dokumen sokongan disimpan ditempat selamat di pejabat untuk kerja-kerja pengauditan.

 

 

2.2

 

 

Baucer gaji, ETK, pelarasan gaji disimpan di pejabat.

 

 

2.3

 

 

Semua inden bekalan dan dikeluarkan serta merta sebaik sahaja arahan dikeluarkan.

 

 

3.

 

REKOD PERKHIDMATAN DAN PENGENDALIAN KURSUS

 

3.1

 

 

Catitan dalam perkhidmatan dibuat dalam masa 1 minggu selepas maklumat perubahan/pertambhan disampaikan kepada kerani perkhidmatan.

 

 

3.2

 

 

Semua kakitangan dimestikan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam 1 tahun.

 

 

3.3

 

 

Semua kertas pencen akan disediakan 12 bulan lebih awal sebelum kakitangan berkenaan bersara.

3.4

 

 

Semua surat pekeliling akan dimaklumkan kepada semua kakitangan.

 

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib