Function of Land Management Division

 i.

 Permohonan rayuan pengurangan cukai tanah

 

 ii.

 Menghantar bil. cukai tanah kepada pemilik tanah

 

 iii.

 Permohonan bayaran balik cukai yang terlebih bayar

 

 iv.

 Permohonan bayaran ansuran cukai tanah

 

 v.

 Menyediakan flimsi hasil bulanan

 

 vi.

 Kaunter kutipan hasil cukai tanah

 

 vii.

 Mengemaskini lot dalam daftar

 

 viii.

 Mengemaskini data-data harian dalam buku tunai

 

 ix.

 Mendaftar cek-cek bayaran melalui pos

 

 x.

 Mengemaskini bilangan cukai tanah melalui komputer

 

 xi.

 Pembetulan kesilapan kredit bil cukai tanah

 

 xii.

 Mendaftar suratcara urusniaga / bukan urusniaga

 

 xiii.

 Mendaftar hakmilik Pejabat Tanah

 

 xiv.

 Pengeluaran salinan sah suratcara / dokumen

 

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib