Objektif

Menyelaras, menentukan serta melaksanakan polisi, program dan aktiviti Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Peringkat Daerah dengan kerjasama jabatan/agensi kerajaan serta orang ramai.
   
Melaksanakan kerja-kerja perancangan dan pembangunan daerah serta melaksanakan kerja-kerja projek pembangunan kecil luar bandar demi mempertingkatkan taraf serta kualiti hidup penduduk-penduduknya.
       
Mewujudkan pengurusan pentadbiran tanah daerah yang cekap dan berkesan ke arah kemajuan rakyat yang makmur dan harmoni selaras dengan matlamat dasar Pembangunan Kerajaan.