Polisi Email Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Polisi ini merupakan usaha dan langkah-langkah bagi memperjelaskan tatacara penggunaan e-mel, peranan Ketua Jabatan dan pengguna serta langkah-langkah perlindungan dan penguatkuasaan agar lebih terkawal. Pemakaiannya mula berkuatkuasa pada 1 April 2010.

 

Klik di sini untuk muat turun :