Pusat Pentadbiran Daerah Seberang Perai Utara, Bertam