Statistik On-line Pembayaran Cukai Tanah eBayar

 

Statistik Transaksi Online 2022

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0 0 109 0  0  0       109
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 3 18  12   72 5  2  5  9  2       128
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0 2154  3741   1794 598  1065  570  1200  1050       12172
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 47  12 21  21  21 21  21 21       188
  JUMLAH   50 2175  3765  1887   624  1197 596 1230  1073       12597

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib