Statistik On-line Pembayaran Cukai Tanah eBayar

Statisk Online 2021

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0  0 0 0 0           0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 6 4 4 17 22  0 0           53
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0  0 332  332 3362  244 1232           5502
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 47  47  47  47 47 47  47           329
  JUMLAH   53  51  383  396  3431  291  1279           5884

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib