Statistik On-line Pembayaran Cukai Tanah eBayar

Statisk Online 2022

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0                 0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 3 18  12   72                 105
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0 2154  3741   1794                 7689
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 47  12 21                  83
  JUMLAH   50 2175  3765  1887                  7877

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib