Bahagian Pembangunan

Fungsi Bahagian Pembangunan

 

1)     Unit Pembangunan Fizikal  

2)     Unit Pembangunan Masyarakat

 

 

 i.

Merancang dan menyelaras projek-projek kecil kemasyarakatan

 

 ii.

Menerima dan memproses permohonan projek-projek kemasyarakatan

 

 iii.

Memantau pelaksanaan projek-projek kecil kemasyarakatan

 

 iv.

Memproses tawaran sebutharga  

 

 v.

Menyelia dan membantu perjalanan pentadbiran Jawantankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung