Fungsi Pejabat Pegawai Daerah

i.

Mengatur kunjungan hormat kepada Pegawai Daerah (PA)

ii.

Mengatur dan melaksanakan program-program majlis rasmi peringkat daerah dan negeri

iii.

Memastikan kelancaran urusan Pentadbiran dan Kewangan, Pengurusan Tanah dan Pelaksanaan Projek-projek Pembangunan di Daerah.