Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Utara

Nama           
: ROSMIN BIN YAAKOB
Emel : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
No. Telefon
: 04-5776500
No. Faks : 04-5758969

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. 

Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti

penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Penang serta pengurusan risiko dan pengauditan;

d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Penang