Piagam : Bahagian Pengurusan Tanah

 

BIL
URUSAN
1.
Memproses dan mengemukakan permohonan rayuan pengurangan cukai tanah kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 10 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan menyampaikan keputusan rayuan dalam tempoh 1 minggu dari tarikh surat keputusan diterima.
2.
Semua bil cukai tanah tahunan dikeluarkan selewat-lewatnya sebelum berakhir bulan Januari pada setiap tahun.
3.
Semua resit bayaran bagi cek dan wang pos yang dikemukakan melalui pos disampaikan kepada pembayar cukai dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaannya.
4.
Semua proses urusniaga dan bukan urusniaga yang melibatkan pendaftaran, pindah milik tanah, memasuk dan menarik kaveat, gadaian  dan melepaskan gadaian serta perletakan hak akan disempurnakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.
5.
Semua permohonan carian dan mendapatkan salinan hakmilik diproses serta merta.
6.
Memproses dan mengemukakan permohonan pecah sempadan/pecah bahagian kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
7.
Memproses dan mengemukakan permohonan penyatuan tanah kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
8.
Memproses dan mengemukakan permohonan mengeluarkan kawasan taliair yang diwartakan kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari permohonan lengkap diterima.
9.
Memproses dan mengemukakan permohonan tukar syarat kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
10.
Memproses permohonan lelongan bagi mendapatkan tarikh siasatan dalam tempoh 3 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.
11.
Memproses dan mengemukakan permohonan pengambilan tanah dalam tempoh 12 bulan dari permohonan lengkap diterima.
12.
Menyedia dan mengemukakan permohonan pemberimilikan tanah kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
13.
Memproses permohonan serah dan berimilik di bawah Seksyen 197 dan Seksyen 204 D (KTN) dalam tempoh 3 bulan kepada Jawatankuasa Tanah dari tarikh permohonan lengkap diterima.
14.
Menyedia dan mengemukakan permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
15.
Memproses permohonan kerja tanah, kebenaran merancang dan ulasan pelan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib