Permohonan Pembelian Peta di Pulau Pinang (Pelajar)

Carta Alir

 

1) Pelajar-pelajar sekolah dan Institut Pengajian Tinggi (IPT)

2) Surat permohonan mestilah menggunakan kepala surat sekolah atau IPT berkenaan

 

TEMPOH PENYEDIAAN SEBUTHARGA


1) 3 hari bekerja

 

TEMPOH PENYEDIAAN PETA (SELEPAS PEMOHON BERSETUJU DENGAN SEBUTHARGA)

1) 4 hari bekerja

 

CARA MEMBUAT BAYARAN

1) Secara tunai
2) Cek

 

JABATAN PEMBEKAL : PUSAT PEGIS, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PULAU PINANG