Client Guidance

Pendaftaran Suratcara Urusniaga Dan Bukan Urusniaga

  Carta Alir

       
 

Syarat /dokumen yang diperlukan bagi :

*

Dokumen Suratcara berkaitan (lengkap dan mencukupi)

*

Bayaran Pendaftaran mengikut Penang Land Rules

*

Surat Akuan / Surat Sumpah

*

Dokumen Hakmilik Tanah (Geran)

*

Bayaran denda lewat jika melebihi tempoh (3 bulan)

*

Surat pengecualian setem atau pendaftaran

*

Memorandum and Article of Association (M&A)

(sekiranya pemohon adalah syarikat)

*

Surat kebenaran untuk mengambil dokumen

 

Prosedur dan Proses Mahkamah Bagi Kes Jenayah, Kes Mal Dan Sulh

 

Senarai Prosedur-Prosedur Dan Proses-Proses Mahkamah yang melibatkan kes-kes Jenayah, Kes Mal dan Sulh adalah seperti berikut :-

 

 

Kes Jenayah / Kes Mal

 

Prosedur Mahkamah Mengikut Peringkat Mahkamah Rayuan
Prosedur Mahkamah Mengikut Peringkat Mahkamah Tinggi
Prosedur Mahkamah Mengikut Peringkat Mahkamah Rendah
Senarai Kes Jenayah Mengikut Mahkamah Tinggi
Senarai Kes Jenayah Mengikut Mahkamah Rendah
Penerangan Kes Mal
Pengkelasan Kes Mal
Carta Aliran Kes Mal
Prosedur Kes Mal

 

 

Sulh

 

Proses Pengendalian Majlis Sulh Di Mahkamah Syariah
Manual Kerja Sulh Mahkamah Syariah
Kod Etika Pegawai Sulh

 

 

Untuk Keterangan lanjut sila layari :-

 

 

http://www.esyariah.gov.my/ 

Permohonan Pembelian Peta di Pusat PEGIS (Jabatan Kerajaan)

Carta Alir

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1) Surat permohonan mestilah menggunakan kepala surat jabatan
TEMPOH PENYEDIAAN SEBUTHARGA
1) 3 hari bekerja
TEMPOH PENYEDIAAN PETA (SELEPAS MENERIMA PESANAN KERAJAAN)
1) 4 hari bekerja
CARA MEMBUAT BAYARAN
1) Secara tunai
2) Borang Pesanan Kerajaan
JABATAN PEMBEKAL : PUSAT PEGIS, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

 

 

 

 

 

Permohonan Pembelian Peta di Pusat PEGIS (Swasta & Individu)

Carta

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
- Permohonan terbuka kepada semua syarikat swasta dan pihak individu yang ingin mendapatkan peta untuk kepentingan masing-masing.

 

TEMPOH PENYEDIAAN SEBUTHARGA
1) 3 hari bekerja

 

TEMPOH PENYEDIAAN PETA (SELEPAS PEMOHON BERSETUJU DENGAN SEBUTHARGA)
1) 4 hari bekerja

 

CARA MEMBUAT BAYARAN
1) Secara tunai
2) Cek

 

 

JABATAN PEMBEKAL : PUSAT PEGIS, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

Permohonan Pembelian Peta di Pulau Pinang (Pelajar)

Carta Alir

 

1) Pelajar-pelajar sekolah dan Institut Pengajian Tinggi (IPT)

2) Surat permohonan mestilah menggunakan kepala surat sekolah atau IPT berkenaan

 

TEMPOH PENYEDIAAN SEBUTHARGA


1) 3 hari bekerja

 

TEMPOH PENYEDIAAN PETA (SELEPAS PEMOHON BERSETUJU DENGAN SEBUTHARGA)

1) 4 hari bekerja

 

CARA MEMBUAT BAYARAN

1) Secara tunai
2) Cek

 

JABATAN PEMBEKAL : PUSAT PEGIS, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PULAU PINANG

 

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib