Fungsi

Fungsi Bahagian Pembangunan

 

1)     Unit Pembangunan Fizikal  

2)     Unit Pembangunan Masyarakat

 

 

 i.

Merancang dan menyelaras projek-projek kecil kemasyarakatan

 

 ii.

Menerima dan memproses permohonan projek-projek kemasyarakatan

 

 iii.

Memantau pelaksanaan projek-projek kecil kemasyarakatan

 

 iv.

Memproses tawaran sebutharga  

 

 v.

Menyelia dan membantu perjalanan pentadbiran Jawantankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung

 

 

Fungsi Bahagian Pengurusan Tanah

 i.

 Permohonan rayuan pengurangan cukai tanah

 

 ii.

 Menghantar bil. cukai tanah kepada pemilik tanah

 

 iii.

 Permohonan bayaran balik cukai yang terlebih bayar

 

 iv.

 Permohonan bayaran ansuran cukai tanah

 

 v.

 Menyediakan flimsi hasil bulanan

 

 vi.

 Kaunter kutipan hasil cukai tanah

 

 vii.

 Mengemaskini lot dalam daftar

 

 viii.

 Mengemaskini data-data harian dalam buku tunai

 

 ix.

 Mendaftar cek-cek bayaran melalui pos

 

 x.

 Mengemaskini bilangan cukai tanah melalui komputer

 

 xi.

 Pembetulan kesilapan kredit bil cukai tanah

 

 xii.

 Mendaftar suratcara urusniaga / bukan urusniaga

 

 xiii.

 Mendaftar hakmilik Pejabat Tanah

 

 xiv.

 Pengeluaran salinan sah suratcara / dokumen

 

Fungsi Bahagian Pengurusan Daerah

 

Fungsi yang dijalankan melibatkan pentadbiran am, perjawatan, perkhidmatan, persaraan, hal ehwal kewangan, sistem maklumat, pengurusan bencana dan majlis rasmi.

 

 

 

Fungsi Pejabat Pegawai Daerah

i.

Mengatur kunjungan hormat kepada Pegawai Daerah (PA)

ii.

Mengatur dan melaksanakan program-program majlis rasmi peringkat daerah dan negeri

iii.

Memastikan kelancaran urusan Pentadbiran dan Kewangan, Pengurusan Tanah dan Pelaksanaan Projek-projek Pembangunan di Daerah.

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib